Zapojená centra

V současné době jednáme o spolupráci na projektu CARTool s centry: FN Brno, ÚHKT Praha, FN Motol, FN Hradec Králové, FN Olomouc a FN Plzeň.